Natuur- En Milieu Educatie Centrum Het Spookbos – Scholen

NME lessen

Het Spookbos biedt leerkrachten de mogelijkheid om interactief met hun leerlingen met de natuur en het milieu bezig te zijn. Dit kan door middel van het volgen van een les in het veld, het deelnemen aan diverse projecten in de klas of pakketten levend materiaal in de klas.

Voor het reserveren van een les, project of pakket klikt u op de knop “Reserveren” in het menu. Voor meer informatie kunt u op dinsdagen, woensdagen en donderdagen contact opnemen. Tel: 035-5380062 of E-mail nme@spookbos.nl.

Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare lespakketten:

“Les in het veld”

Dit is een les van een dagdeel in het veld over verschillende natuur en milieu onderwerpen. Klik op een van onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

 • Leven van de natuur (groep 6-7-8)
 • Pronkepauw (groep 1-2)
 • Bodemdieren (groep 3-6)
 • Waterdieren (groep 4-8)
 • Bijen (groep 7-8)
 • Diersporen (groep 4-8)
 • Paddenstoelen (groep 4-8)
 • Bomen en Knoppen (groep 6-8)
 • Afval en Papier (groep 3-4)
 • Weidevogels (groep 6-7-8)

Kosten veldles
De veldlessen zijn voor de scholen binnen de gemeenten Blaricum, Laren en Eemnes vrijblijvend te gebruiken binnen het door hun gemeente beschikbaar gestelde budget.
Alle overige scholen betalen € 100,- per les.

Reserveer nu de door u gewenste veldles door in het menu de knop “Reserveren” te kiezen.

Projecten

Project Actie Zebrapad
In deze schoolbrede leerlijn over natuur en natuurverbindingen in de eigen omgeving. De leskoffers en materialen zijn kant-en-klaar, u kunt direct aan de slag.

 • Project Actie Zebrapad

Doelgroep: groep 1-8
Kosten: De projecten zijn voor de scholen binnen de gemeenten Blaricum, Laren en Eemnes vrijblijvend te gebruiken binnen het door hun gemeente beschikbaar gestelde budget.
Alle overige scholen betalen € 50,- per leskoffer en indien nodig € 100,- per veldles.
Inhoud: verschilt per koffer. Informatie kunt u opvragen via nme@spookbos.nl.

Project Kikker in de kou (energie)
Met ‘Kikker in de kou’ behandelt u op een leuke, creatieve en educatieve manier de thema’s kou, winter en natuurlijk de warme trui! Deze leskist behandelt het thema energie voor de onderbouw. Centraal staat het boek Kikker in de kou van Max Velthuis. Samen met materialen zoals een vachtje, sneeuwkleed en knuffels kunt u verschillende lessen ontwerpen, van een buitenles tot een proefjesles.

Doelgroep: groep 1-4
Doelgroep: groep 1-4
Duur: ongeveer 3 weken
Kosten: € 30,- (gratis voor de BEL-scholen)
Inhoud: Boek, knuffels, handleiding en overige materialen

Reserveer nu het door u gewenste project door op het menu de knop “Reserveren” te kiezen.

“Pakketten levend materiaal”

Vlinderkweek
Dit pakket is een geweldige ervaring voor uw leerlingen. Het ontwikkelingsproces van eitjes naar rups, cocon en vlinder wordt doorlopen. U krijgt een kweekbak met eitjes, rupsen en poppen voor in de klas. Het opkweken van eitjes tot vlinders kan afhankelijk van de temperatuur 4 tot 8 weken duren. Maar omdat u ook poppen krijgt, heeft u al na een week of twee de eerste vlinders. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor de verzorging van rupsen en vlinders en dat is nodig, want het verhaal van Rupsje Nooitgenoeg bevat een kern van waarheid…..

Doelgroep: groep 1-8
Duur: ongeveer 7 weken
Kosten: € 30,- (gratis voor de BEL-scholen)
Inhoud: Kweekpakket, handleiding en opdrachtmateriaal
Reserveren kan door hier te klikken

Kip in de klas
Altijd al willen zien hoe een kuiken uit het ei komt? Of je afgevraagd hoe de kam van een kip voelt? Tijdens deze les komt één van onze natuurdocenten langs op school en laat de leerlingen met al hun zintuigen de kip en de haan bestuderen. Vervolgens blijft de broedkast met enkele bevruchte eieren in de klas staan en kunnen de leerlingen meemaken hoe een kuiken uit zijn ei komt. Drie dagen later sluit onze natuurdocent het project in de klas af.

Doelgroep: groep 1-3
Duur: 3-4 dagen
Kosten: € 100,- (gratis voor de BEL-scholen)
Inhoud: Broedkast, handleiding, bevruchte eieren, kuikenhok, voeding, broedlamp
Reserveren kan door hier te klikken

Champignonkweek
Wilt u uw leerlingen eens meenemen in de wereld van de schimmels en daarna een lekkere kookles organiseren? Dat kan allemaal met onze champignonkweek. In het pakket krijgt u gedurende 2 maanden een pakket om champignons te kweken en verschillende materialen te leen om opdrachten te doen. Dit pakket kan losstaand of aansluitend op een NME-les Paddenstoelen bij ons op Het Spookbos gedaan worden. Voor BEL-scholen kan dit zelfs ook nog gecombineerd worden met een leskist Paddenstoelen.

Doelgroep: groep 1-8
Duur: ongeveer 8 weken
Kosten: € 30,- (gratis voor de BEL-scholen)
Inhoud: Kweekpakket, handleiding en opdrachtmateriaal
Reserveren kan door hier te klikken

Knoppen in de klas
Ooit de wondere wereld van de knop bekeken? Vast niet en uw leerlingen ook niet! Geniet van deze simpele, maar leerzame les, die verwondering op zal roepen bij uw leerlingen en misschien wel uzelf. Wat zit er in zo’n knop verstopt? En wat komt er uit? De ontwikkeling van kop naar blad wordt gezamenlijk doorlopen.

Doelgroep: groep 1-8
Duur: ongeveer 4 weken
Kosten: € 10,- (gratis voor de BEL-scholen)
Inhoud: Handleiding inclusief kopie-exemplaren van werkbladen te leen. Boomtakken met geschikte knoppen.
Reserveren kan door hier te klikken

Wormhotel
Wilt u uw leerlingen eens meenemen in de wereld van de regenworm? Hij maakt tunnels door de grond, eet hetgeen voor hem ligt (bladeren, dierresten, groente- en fruitafval), groeit ervan en poept vervolgens uit wat hij niet kan gebruiken. Wat hij weer uitpoept kan weer door hele kleine schimmels en bacteriën en uiteindelijk door planten en bomen gebruikt worden (voedingsstoffen) om te groeien en bladeren te maken. Zo ontdekken kinderen het principe van een voedselkringloop. Door de kleurverschillen in het zand zien de kinderen wat een regenworm precies doet (de tunnels en vermenging worden zichtbaar). De poep van de regenworm zie je vaak in hoopjes aan de oppervlakte liggen.

Doelgroep: groep 1-8
Duur: ongeveer 3 weken
Kosten: € 10,- (gratis voor de BEL-scholen)
Inhoud: Wormhotel & handleiding
Reserveren kan door hier te klikken

U kunt online bij Het Spookbos reserveringen doen voor NME lessen en Projecten en Pakketten Levend Materiaal. Voor verdere informatie en reserveringen kunt u op dinsdag, woensdag en donderdag contact opnemen. Tel: 035-5380061 of e-mail: info@spookbos.nl.